இந்த வார ஒப்பன் டாக்கிரிக்கெட் களத்தை விட அரசியல் களம் கடினமானது,கிரிக்கெட்டில் பந்து வருவது தெரியும்,அரசியலில் தெரியாது.

Post Comment

1 வம்புகள்:

cheena (சீனா) said...

அரசியலில் பந்து வருவதும் தெரியாது - நம்முடைய அணியில் உள்ளவர்கள் யாரென்றும் தெரியாது

நல்வாழ்த்துகள் அஹமது
நட்புடன் சீனா

All Rights Reserved

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates